Mill Hill Derde Wereld Markt

Mill Hill Derde Wereld Markt

De Stedenband presenteerde zich op de derde wereld rommelmarkt van Mill Hill op 25 september met foto’s, flyers, gebruiksvoorwerpen en Tanzaniaanse gadgets. Een deel van de totale opbrengst van de rommelmarkt gaat naar het waterproject bij de Bwambo basisschool in Kirongwe. Met de aanleg van leidingen en een wateropslag tank kan de school worden aangesloten op het grote waterproject in Bwambo dat met steun van de Stedenband is uitgevoerd. Wilde Ganzen verhoogt het bedrag van de Mill Hill markt met een premie van vijftig procent.

mill-hill