Bestuur

Als bestuur hebben wij de taak om een lijn uit te zetten voor de toekomst en te proberen recht te doen aan al het harde werk dat in de laatste dertig jaar is verzet voor een betere toekomst voor de bevolking van Same. Tijden veranderen en tegenwoordig zijn het vooral ook wijzelf – de Tilburgers –  die profijt hebben van de lessen uit dit prachtige gebied. Ons doel is om onophoudelijk te streven naar een sterke samenwerking door een zo groot en divers mogelijke groep in zowel Tilburg als Tanzania.

“Every bird flies with its own wings.”
“Kiswahili gezegde”

Bestuursleden

Voorzitter: Niels Noorderhaven
Secretaris: Noortje Driessen
Penningmeester: David Zijlmans
Bestuurslid en coördinator: Marga Genemans