ANBI Status

anvi-kleinanbi-goed-doel-klein

Stedenband Tilburg Same Tanzania is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam:
Stedenband Tilburg Same Tanzania (TANZANIA STICHTING TILBURG)

Doelstellingen:
1. Invulling geven aan een Stedenband tussen de gemeente Tilburg en Same.
2. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de Stedenband in Tilburg en in Same.

De Stedenband doet dit door:
1. de partners in Same te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces;
2. Tilburgers te informeren over het leven in Same en hen daardoor meer bewust te maken van andere culturen en hun eigen rol in de internationale samenleving.

De Stedenband beoogt bij te dragen aan:
– kwaliteitsverbetering van leven in Same District
– duurzame ontwikkeling in Same
– economische bedrijvigheid in Same
– bewustzijn en betrokkenheid van de Tilburgse burger bij het bovenstaande

KvK-nummer:
41096802 (inschrijving als Tanzania Stichting Tilburg)
Fiscaal nummer:
802897800

Bezoekadres/postadres:
Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg
T  013 720 0820
M  06 476 440 46
E info@tilburgtanzania.nl

Bestuur:
Niels Noorderhaven (voorzitter)
David Zijlmans (penningmeester)
Noortje Driessen (secretaris)
Marga Genemans (algemeen bestuurslid/coördinator)

Beloningsstructuur:
De Stedenband heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Activiteiten en werkzaamheden voor de Stedenband worden georganiseerd en uitgevoerd door onze vrijwilligers.
Bestuursleden en vrijwilligers van de Stedenband ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
beleidsplan 2021-2023

Activiteitenverslagen:
– Activiteitenverslag 2016
– Activiteitenverslag 2017
– Activiteitenverslag 2018
– Activiteitenverslag 2019
– Activiteitenverslag 2020

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2016
– Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
– 
Jaarrekening 2019
– Jaarrekening 2020