Microkredieten

De Stedenband heeft zich in de afgelopen 30 jaar met succes ingespannen om een betere leefomgeving, een betere gezondheid en beter onderwijs in Same. En daar gaan we mee door. Maar daarnaast willen we een bijdrage leveren aan de economische structuur. Dit gaan we doen “van onderen op”, door kleine bedrijfjes (eenmansbedrijven of bedrijfjes met enkele werknemers) te helpen door te groeien. Het instrument dat we daarbij gaan inzetten is microkredietverlening.

Microkredieten zijn niet nieuw, maar een beproefde methode om mensen in het Zuiden te helpen zichzelf te helpen. Voor Same kan het een groot verschil maken als mensen die bijvoorbeeld een beroepsopleiding hebben gevolgd op een Vocational Training Centre in hun eigen regio aan de slag kunnen gaan.
Hoe werkt microkrediet? Het beginsel is simpel: geef kleine (micro-)ondernemers een lening die het hen mogelijk maakt hun bedrijvigheid uit te breiden. Een grotere omzet geeft de mogelijkheid om te investeren, hetgeen weer leidt tot een grotere omzet, enzovoorts. De eerste stap is cruciaal, en juist die eerste stap is heel moeilijk te zetten, omdat de banken in een land als Tanzania zich niet op deze markt richten.

 

Een visualisatie van het model:

microkrediet

Onze vooruitgang tot op heden:

“Lokale ‘loan officers’ aannemen”

“Eerste 20 leningen goedkeuren”

“Succesvol rentes innen”

 

De Gemeente Tilburg heeft de Stedenband middelen gegeven om een pilot met microkredieten op te starten in Same. Daarbij willen we leren van de lessen die andere partijen hebben opgedaan, in andere landen in Afrika zowel als andere regio’s in Tanzania. Een heel belangrijke factor is het selecteren van ondernemers die een echt goed en kansrijk idee hebben. Verder moeten de ondernemers geholpen worden om een degelijk plan te maken. En tenslotte is het noodzakelijk dat de leningen terugbetaald worden, zodat een “revolving fund” ontstaat.