Onderwijs

De Stedenband Tilburg Same Tanzania is al vanaf het begin van haar bestaan betrokken bij de verbetering van het onderwijs in Same. De STST `1richt zich voornamelijk op het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het beroepsonderwijs.
– De doelstelling  met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het onderwijs kan samengevat worden in:
– Ondersteunen van projecten in de Same op het gebied van bouw en verbouw van schoolgebouwen
– Ondersteunen bij de aanschaf van leer- en hulpmiddelen op de partnerscholen.
– Betrokkenheid bij projecten  in het kader van ‘Alle kinderen naar school’.
– Voorlichtingsactiviteiten op de Tilburgse onderwijsinstellingen, waardoor betrokken leerlingen zich bewust worden van de situatie van leeftijdgenoten in Tanzania.
– Onderhouden van contacten tussen kinderen onderling, evenals de contacten tussen leerkrachten.
– Ondersteunen van leerkrachten bij de verbetering van het onderwijs op de partnerscholen. Er vindt kennisoverdracht plaats op het gebied van didactiek en pedagogiek.

Onderwijs projecten in Tilburg

Onderwijs projecten in Tanzania