Schoon drinkwater voor de bevolking van het dorp DIDO

Schoon drinkwater voor de bevolking van het dorp DIDO

Dido is een klein dorp met ongeveer 1800 inwoners in het gebied Same in het noorden Tanzania. De mensen leven van de landbouw en veeteelt en hun inkomen is erg laag, minder dan 1 dollar per dag.

De dorpsbewoners zijn afhankelijk van het regenwater dat vanuit de bergen naar beneden stroomt. Door de droogte ten gevolge van de wereldwijde klimaatverandering is er onvoldoende schoon en veilig drinkwater. De bestaande put is bijna leeg.
De mensen, met name de vrouwen en kinderen, zijn heel veel tijd kwijt aan het halen van water, 8 kilometer verderop. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor school, huishouden en werk.

In 2016 is een regenwatersysteem aangelegd met 2 watertanks voor de Primary school en de Vocational Training School. Ook is er al bodemonderzoek gedaan voor de aanleg van het watersysteem voor het dorp Dido.

In 2017 is het de bedoeling dat een ondergronds watersysteem wordt aangelegd voor het dorp Dido, zodat de mensen dichtbij huis de beschikking krijgen over schoon en veilig drinkwater.
Tot meer dan 100 meter diep zal geboord worden om een put aan te leggen en een pomp voor het oppompen van het grondwater.
Het bedrag dat hiermee gemoeid zal zijn, €14.00,00 is bijeengebracht door Wandelen voor Water 2017. Hieraan hebben de basisscholen Armhoefse Akkers, en de Sint Hubertusschool , Interpolis, de scholierencompetitie en andere acties meegedaan.

De werkzaamheden voor dit project zullen in de tweede helft van 2017 van start gaan. En zullen ongeveer 8 maanden duren.
Hierna zullen de mensen van Dido beschikken over voldoende en schoon drinkwater. De vrouwen krijgen zo meer tijd voor het huishouden en andere werkzaamheden, de kinderen kunnen naar school en de hygiënische omstandigheden zullen verbeteren en ziekten ten gevolge van vies drinkwater kunnen worden voorkomen.

frdeo-085