Schoon drinkwater voor schoolkinderen in Dido

Schoon drinkwater voor schoolkinderen in Dido

Dido, een dorpje in het gebied Same in het noorden van Tanzania, en heeft ongeveer 1800 inwoners. De inwoners zijn kleine boeren met een heel laag inkomen, minder dan een dollar per dag.
De bevolking is afhankelijk van het water dat van de hellingen van de bergen naar beneden stroomt. Dat levert veel problemen op. Er is een groot tekort aan water door steeds minder regenval ten gevolge van wereldwijde klimaatveranderingen en het water is niet schoon, het is geen veilig, schoon drinkwater.
Dit tekort aan schoon, veilig water levert veel sociale problemen op. Hel schoolverzuim van de kinderen is erg hoog omdat ze lange afstanden moeten afleggen om water te halen voor het huishouden en het vee en daardoor weinig tijd overblijft om naar school te gaan. Ook zijn er veel ziekten ten gevolge van het vieze water.

Om het probleem van een tekort aan schoon, veilig drinkwater op te heffen is in 2016 begonnen met het aanleggen van een watersysteem en het bouwen van twee watertanks. De kosten voor dit project bedragen € 6500.
Het geld voor dit project is bijeengebracht door Wandelen voor Water in 2016. Hieraan hebben drie scholen meegedaan Armhoefse Akkers, Sint Hubertusschool en Wandelbos), Interpolis, waterschap de Dommel , Wilde Ganzen en een school in Milaan.
In februari 2017 is het project gerealiseerd.

De leerlingen van de scholen hoeven nu geen kilometers meer te lopen voor het halen van water en het schone water zorgt er ook voor dat er geen ziekten meer ontstaan ten gevolge van het vieze, onveilige drinkwater. De kinderen kunnen daardoor gewoon naar school.

20170215_163334-klein