Vrijwilligers

Onze Stedenband wordt gedragen door het werk van enthousiaste vrijwilligers.

Een aantal van hen is actief in een van de 5 instellingen voor onderwijs en gezondheidszorg, die een langdurige samenwerkingsrelatie met Same hebben.
Anderen zetten zich in voor ons bestuur, doen bureauwerkzaamheden, werven fondsen,  huisvesten onze gasten uit Tanzania, of werken als ‘oproepbare vrijwilliger’ mee aan activiteiten in de stad. Zonder die enthousiaste  inzet van krijgen we weinig voor elkaar.

Heb jij ook interesse om een leuke klus te doen in onze organisatie?
Dan kun je je als vrijwilliger aanmelden!
Je kunt hierbij denken  aan schrijf- en redactiewerk voor onze (social) media, de promotie van onze activiteiten, het organiseren en uitvoeren van activiteiten, fondsen werven, meedenken over een bepaald thema…Binnen of buiten ons bestuur, er zijn legio mogelijkheden!

Interesse? Neem dan contact met ons op! En maak samen met ons de Stedenband!