ANBI

ANBI status
Stedenband Tilburg Same Tanzania is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling. Uw geldelijke bijdrage of donatie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.
Zie daarvoor de website van de Belastingdienst

Onze ANBI gegevens:

Naam van de instelling
Stedenband Tilburg Same Tanzania (STST)
Inschrijving KvK: Tanzania Stichting Tilburg

RSIN nummer
802897800

Contactgegevens
Adres: Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg
E-mail: info@tilburgtanzania.nl
Telefoon: +31 (0)6 476 440 46

Beloningsbeleid
De Tanzania Stichting Tilburg is een vrijwilligers organisatie.
Medewerkers van de Stichting ontvangen GEEN beloning of vergoeding voor hun werk.

Bestuur
Het bestuur van de Tanzania Stichting Tilburg bestaat uit vier vrijwilligers
Noortje Driessen
Marga Genemans (secretaris)
Niels Noorderhaven (voorzitter)
David Zijlmans (penningmeester)

Doelstelling STST
Stedenband Tilburg Same Tanzania heeft tot doel de bevolking van Same District Tanzania te faciliteren in haar duurzame ontwikkeling op het vlak van leefniveau, economische bedrijvigheid en zelfredzaamheid.

Tegelijkertijd zet Stedenband Tilburg Same Tanzania zich in om bewustzijn en betrokkenheid van Tilburgse burgers bij mondiale duurzame ontwikkeling te creëren, specifiek gericht op de zusterstad Same in Tanzania.

Voor het bereiken van haar strategische doelen, ontwikkelt en voert STST activiteiten uit onder de volgende vier thema’s: 1. Gezondheid, 2. Water, Voedsel & Milieu 3.Onderwijs en 4. Microkrediet.

Beleidsplan 2021 – 2024
In het beleidsplan van Stedenband Tilburg Same Tanzania worden, na een beschrijving van de algemene doelstellingen, de doelen voor de jaren 2021 – 2024 beschreven.
Deze liggen de komende jaren vooral op de terreinen educatie, gezondheidszorg en water.

Het volledige beleidsplan 2021-2024 kunt u inzien door op link BELEIDSPLAN te klikken !
BELEIDSPLAN

Jaarverslag/Jaarrekening

Jaarverslag/Jaarrekening/Financiële positie: klik HIER