ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

De werkgroep Tilburg-Tanzania is ook een instelling die zich volledig inzet voor het algemeen belang van de inwoners van de omgeving van Same, een stad in de omgeving van de Kilimanjaro.