Tilburg in Tanzania

Tilburg is al 40 jaar actief in Tanzania. De stedenband Tilburg-Tanzania onderhoud al deze jaren al het contact met de stad SAME in Tanzania. In de regio Kilimanjaro..

In die 40 jaar zijn al heel veel projecten succesvol afgerond.

Diverse weeshuizen werden ondersteund,
Diverse dorpen werden voorzien van waterbassins en waterputten.
We hebben heel veel scholen geholpen en ondersteund met middelen.
Enkele bio-energie projecten werden opgestart
Het ziekenhuis van Same werd ondersteund met heel veel apparatuur, bedden, couveuses, etc.
Binnenkort ziet u van al deze projecten een samenvatting op deze site.