Financiële administratie Same District Automatiseren

In 2000 bezocht de gemeente Tilburg op verzoek van VNG international Same. Het District had VNG verzocht een analyse te maken van de afdeling Financiën. Op dat moment werd de financiële administratie nog volledig met de hand gedaan.

De handmatige administratie zoals we die aantroffen bij aanvang van het project
Gemeentelijke financiële administratie Same District Tanzania

De samenwerking kreeg in eerste instantie vorm door de overhandiging van computers en trainingen op het gebied van Word, Excel en specifieke trainingen voor de afdeling Financiën.
Van oudsher wordt beleid en budget sterk centraal geregeld door de rijksoverheid. Na 2000 werden de financiën meer decentraal geregeld: districten kregen recht op een ‘grant’ als zij VEO´s aanstelden en er zorg voor droegen dat het beleid van uit de dorpen vorm zou worden gegeven. Tegelijkertijd werd een Integrated Financial Management System (Epicor) op districtsniveau geïmplementeerd.

Het probleem in Same was dat er op dorpsniveau bijna geen deskundigheid was voor het maken van beleid en financieel management. Bovendien bestond er op districtsniveau onvoldoende vaardigheden om Epicor goed te kunnen gebruiken.
In het project Financial Management Same – Tilburg richten Tilburg en Same zich op het verbeteren van de transparantie en verantwoording van beleid en financieel management in Same District door de herinrichting van financiële processen en trainingen.

  • In de eerste fase van het project (20006-2008) is het volgende bereikt:
    –   Implementatie van het Epicor financieel system
    –   Trainingen: computervaardigheden op allerlei niveaus, begrotingscyclus van VEO´s en WEO’s op het gebied van  ‘financial planning and reporting’ inkomsten: taxes, dues, levy, fees, projectmanagement en beleid
    –  Investeringen in laptops, generators, back up facility, beamer,
    –  kopieerapparaat, verbeteringen van de Epicorruimte.

Voor 2009 en 2010 is afgesproken:

1. Onderhoud van de kwaliteit en betrouwbaarheid van Epicor
2. Verdere ontwikkeling van de Planning and reporting skills van de VEO’s and WEO’s en andere werkers op ward en dorpsniveau.
3. Beschikbaarheid van de management informatie beschikbaar stellen aan meer gebruikers op zo´n manier dat zij die informatie aan hun achterban kunnen doorgeven.
4. Verbetering van het inkomstenproces zodat de inkomsten op districtsniveau kunnen worden verbeterd.
5. Verbetering van de werkwijze door meer ervaringen van andere districten en andere partijen te gebruiken.